Våra träffar

Vi erbjuder alla våra valpköpare möjligheten att komma på valpträffar. Träffarna äger rum under valpens första två år och vi har ungefär tre valpträffar per år. På träffarna får ni möjlighet att prova på olika aktiviteter tillsammans med era hundar såsom apportering, viltspår, utställning och trimning. Alla dessa träffar är gratis. Två av träffarna kostar pengar då aktiviteterna i sig medför kostnader, dessa är funktionsbeskrivning (FB-R) och mentalbeskrivning (BPH). I vilken ordning de olika aktiviteterna arrangeras beror på årstid och väder. I undermenyn kan ni läsa om och se bilder på våra tidigare valpträffar för respektive år.