Valpar

Nu har vi gjort ultraljud på både Quita och Cayenne och båda är dräktiga ! Läs mer om Quita & Hugo under S-kull och
Cayenne & Basse under T-kull