2020-07-13

Nu är vi övertygade om att Cayenne inte kommer att löpa förrän november – december! Hon har endera tyst löpt eller hoppat över! Tyvärr är det så ibland!Nu håller vi på att förbereda valpträff på lördag och så ska vi åka och se hundar som ska funktionsbeskrivas! /Tina