Valpar

Vår plan är att para Lia vid nästa löp
som vi beräknar ska komma augusti – september!